מדיניות ביטול הזמנה

ביטול רק על פי חוק. משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. העסקאות באתר – עסקאות מכר מרחוק. מועדים למתן הודעת ביטול. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ההזמנה בתנאי שעדיין לא סופק המוצר. הודעה על הביטול תימסר בווטסאפ 04-6336733 או באולם התצוגה בחדרה רחוב אברהם 10 או בפקס 04-6343214 או במייל yaacovdr@hotmail.com. בהודעת הביטול יש לציין את שם הרוכש ותעודת זהות וכן נשמח לקבל את פרטי ההזמנה ופרטי יצירת הקשר עם הרוכש. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הרוכש. ברכישת מוצרים מסוימים או בעסקאות מסוימות, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, הכולל בין היתר גם מוצרים הנמנים על אחד או יותר מאלו: מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש או לפי דרישתו; טובין פסידים; 5.4. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; טובין הניתנים להעתקה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה; דמי ביטול. במקרה של ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול, בשיעור של 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. החזרת המוצרים. רוכש מוצר שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לידינו במשרדינו שבחדרה, על חשבונו. רוכש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישורנו, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית. החזר התשלום. החזר התשלום יבוצע קרוב ככל האפשר במידת הסבירות למועד קבלת הביטול אצל החברה, ולא יותר מ- 14 יום מיום קבלת הודעת ביטול. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית